74-409 350-040 70-566 820-422 642-982 77-601 70-549 JN0-102 300-101 117-101 00M-609 70-432 70-411 74-674 70-410 MB5-627 642-978 090-056 77-888 350-030 070-513 642-164 70-540 646-590 920-325 rh300 70-486 MB2-228 100-101 n10-006 1Z1-874 74-335 COG-135 642-112 MB3-862 HP2-K36 000-751 117-101 810-420 642-983 C2150-596 642-165 000-259 P2170-013 070-271 070-342 74-679 070-515 000-817 MB3-860 070-220 MB7-224 000-821 640-878 642-871 MB3-701 000-P01 070-516 70-227 MB3-700 77-887 74-676 MB3-637 MB2-703 090-601 074-676 642-737 70-464 MB7-224 78-702 MB2-703 jn0-633 MB6-885 70-551 070-226 77-888 070-296 1Y0-A25 MB7-226 70-542 VCP550 640-911 000-594 070-518 70-488 000-652 HP0-M49 000-288 200-120 642-453 70-412 070-210 HP0-655 HP0-918 mb2-704 MB6-295 642-278 000-351 70-554-Csharp 117-101 MB3-430 MB3-861 000-222 jn0-102 070-219 000-219 642-992 642-144 74-924 000-142 74-344 642-162 VCP550 642-162 COG-125 820-421 642-991 70-410 70-340 1T6-521 70-411 640-554 070-210 HP0-M49 MB7-639 650-196 650-294 74-338 642-243 070-228 HP0-P18 70-331 MB3-207 74-353 000-221 COG-142 070-512 070-686 050-895 MB3-859 70-467 M70-101 820-422 220-802 642-785 642-979 70-534 jn0-102 74-404 MB6-204 070-515 SPS-200 700-505 070-516 70-489 74-343 000-220 070-218 MB6-870 8002 MB2-700 Amazon 070-498 400-101 70-462 070-536 C2070-448 M70-301 Aruba 650-154 642-503 642-185 074-139 642-467 074-404 000-202 000-223 MB6-817 070-216 MB6-509 MB2-702 P2090-010 000-217 sy0-401 MB7-226 642-054 OG0-021 642-980 200-120
nolinks Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zambrowie » Intytucjonalna piecza zastepcza

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zambrowie

Kontakt

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
Adres:
18-300 Zambrów
ul. Fabryczna 3
tel: +48 862 710 669
Godziny pracy:
7:00-15:00

Archiwa

Intytucjonalna piecza zastepcza

13 września 2013

I. Instytucjonalna piecza zastępcza jest sprawowana w formie:

1) placówki opiekuńczo-wychowawczej;

2) regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej;

3) interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego.

II. Placówka opiekuńczo-wychowawcza:

1) zapewnia dziecku całodobową opiekę i wychowanie oraz zaspokaja jego niezbędne potrzeby, w szczególności emocjonalne, rozwojowe, zdrowotne, bytowe, społeczne i religijne;

2) realizuje przygotowany we współpracy z asystentem rodziny plan pomocy dziecku;

3) umożliwia kontakt dziecka z rodzicami i innymi osobami bliskimi, chyba że sąd postanowi inaczej;

4) podejmuje działania w celu powrotu dziecka do rodziny;

5) zapewnia dziecku dostęp do kształcenia dostosowanego do jego wieku i możliwości rozwojowych;

6) obejmuje dziecko działaniami terapeutycznymi;

zapewnia korzystanie z przysługujących świadczeń zdrowotnych.

III.

1.W placówce opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego, interwencyjnego lub specjalistyczno-terapeutycznego są umieszczane dzieci powyżej 10. roku życia, wymagające szczególnej opieki lub mające trudności w przystosowaniu się do życia w rodzinie.

2. Umieszczenie dziecka poniżej 10. roku życia w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego, interwencyjnego lub specjalistyczno-terapeutycznego jest możliwe w wyjątkowych przypadkach, szczególnie gdy przemawia za tym stan jego zdrowia lub dotyczy to rodzeństwa.

3. W placówce opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego, interwencyjnego lub specjalistyczno-terapeutycznego można umieścić, w tym samym czasie, łącznie nie więcej niż 14 dzieci oraz osób, które osiągnęły pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej, o których mowa w art. 37 ust. 2.

4. W placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego można umieścić, w tym samym czasie, łącznie nie więcej niż 8 dzieci oraz osób, które osiągnęły pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej, o których mowa w art. 37 ust. 2.

4a. W razie konieczności umieszczenia w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego rodzeństwa, za zgodą dyrektora tej placówki oraz po uzyskaniu zezwolenia wojewody, jest dopuszczalne umieszczenie w tym samym czasie większej liczby dzieci, nie więcej jednak niż 10.

5. Placówka opiekuńczo-wychowawcza zapewnia możliwość przyjmowania dzieci przez całą dobę.

IV. Placówka opiekuńczo-wychowawcza współpracuje, w zakresie wykonywanych zadań, z sądem, powiatowym centrum pomocy rodzinie, rodziną, asystentem rodziny, organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej oraz z innymi osobami i instytucjami, które podejmują się wspierania działań wychowawczych placówki opiekuńczo-wychowawczej, w szczególności w zakresie przygotowania dziecka do samodzielnego życia, jeżeli osoby te uzyskają akceptację dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej oraz pozytywną opinię organizatora rodzinnej pieczy zastępczej.

V. Placówką opiekuńczo-wychowawczą kieruje dyrektor.

VI. Placówka opiekuńczo-wychowawcza jest prowadzona jako placówka opiekuńczo-wychowawcza typu:

1) socjalizacyjnego;

2) interwencyjnego;

3) specjalistyczno-terapeutycznego;

4) rodzinnego.

VII. Typ placówki opiekuńczo-wychowawczej określa jej regulamin.

Na terenie powiatu zambrowskiego znajduje się cztery czternastoosobowe całodobowe placówki opiekuńczo – wychowawcze, których organem prowadzącym jest Starostwo Powiatowe w Zambrowie.

Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Zambrowie
Aleja Wojska Polskiego 52
18-301 Zambrów
tel/fax (0-86) 271-34-89
e-mail: ddzzambrow@op.pl

Kierowaniem do placówek opiekuńczo-wychowawczych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Zambrowie zajmuje się pracownik socjalny mgr Wioletta Dąbrowska pokój nr 135,  tel. 086 271 06 69.